Violència obstètrica: el cas d’Amanda

“És molt trist que el dia que ha de ser un dels millors de la teva vida, passi a ser un dels dies que vols esborrar per sempre”.

Aquesta és la conclusió que va treure Amanda el dia que va nàixer el seu segon fill, en Max. Ingressada a l’Hospital Sant Joan de Reus, Amanda afirma que va patir males praxis, negligències mèdiques i intimidacions per part dels sanitaris, el que es coneix com a violència obstètrica.

Violència obstètrica segons la llei catalana

La llei catalana entèn per violència obstètrica “impedir o dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades”. També, a totes aquelles pràctiques que “no respectin les decisions, el cos, la salut i els processos emocionals de la dona.”

També l’Organització Mundial de la Salut ha declarat que 7 de cada 10 dones afirmen haver-se sentit menyspreades durant l’embaràs o el part. Pel que fa a la taxa de cesàries, a Catalunya (27’4%) se’n realitzen el doble del que reconama la OMS (15%).

Vaig demanar veure nàixer el meu fill, vaig demanar fer el pell a pell. Totes les respostes eren un NO rotund.

Amanda

Amanda va relatar el part del seu fill a un post d’Instagram, que té més de 8.700 likes i més de 500 comentaris. Crítiques de la llevadora, tocaments dolorosos i no consensuats, l’impediment a la informació del part o una cesària forçada són algunes de les violències que va denunciar.

Anunci

Més d'aquest programa

No em toques la figa