Comportaments sexistes que segueixen normalitzats

Caterina Avinyó ens explica comportaments sexistes normalitzats en la societat a ‘No em toques la figa’.

Anunci

Més d'aquest programa

No em toques la figa