El Concert de la Teva Vida – Antonio Vega. Círculo de Bellas Artes de Madrid, 2001

Més d'aquest programa

El concert de la teva vida