El Concert de la Teva Vida – Leño. Madrid, 1983

Més d'aquest programa

El concert de la teva vida