Què són les leucodistròfies?

Míriam Rojo en explica que les leucodistròfies són trastorns genètics hereditaris resultant de la degeneració del greix de la mielina que cobreix les fibres nervioses del cervell i les glàndules adrenals. És una malaltia que es caracteritza per presentar la destrucció d’aquesta mielina en el curs de la seva evolució. Pot ser primària, per defecte de les enzims que participen en la formació o el manteniment de la mielina, o secundària, per processos de diferents orígens, com per exemple vasculars, infecciosos, inflamatoris, autoimmunitaris o tòxics.

Anunci

Més d'aquest programa

Malalties minoritàries